Om de zoveel tijd is er #ophef over de werkdruk in het Voortgezet Onderwijs. Reactie is dan: ze hebben toch zoveel vakantie… Hoe zit het nou met die vakanties in het voortgezet onderwijs?

Jaartaak

In het voorgezet onderwijs heb je een jaartaak van 1659 uur wanneer je voltijds werkt. Die uren zijn er voor de lessen om te geven en voor zaken er omheen die de school draaiend houden. Elke docent krijgt aan het begin van het schooljaar een overzicht van de beschikbare tijd voor de lessen en voor de overige zaken. Omdat een groot deel van het werk afhangt van de aanwezigheid van leerlingen (lessen, nakijken, begeleidingsgesprekken etc), geldt in grote lijnen: geen leerlingen, geen werk. En ook: werk af, dan ben je vrij. Werk nog niet af: even doorwerken!

Vakantie / lesvrij

Leerlingen hebben 6 weken zomervakantie, één week herfstvakantie, twee weken Kerstvakantie, één week voorjaarsvakantie en twee weken meivakantie. Bij elkaar 12 weken vakantie. De grote lijnen voor de vakanties worden door de Rijksoverheid vastgesteld, scholen hebben daarnaast een heel klein beetje ruimte voor eigen invulling.

Voor een docent betekent het dus dat er 52-12=40 weken zijn waarin het werk moet gebeuren. In één week moet dan 1659 : 40 = 41,475 uur gewerkt worden. Dat is meer dan de 40-urige werkweek in veel bedrijven en véél meer dan de 36-urige werkweek van overheden en bijvoorbeeld pensioenfondsen. De uren die boven de 40-urige werkweek uit komen, worden gespaard en als vakantie weer gecompenseerd.

Maar met de herfstvakantie heb je als docent niet zoveel uren teveel gewerkt dat je die week helemaal vrij kan hebben. Met de kerstvakantie wel. En met de meivakantie ook. Gewone werknemers daar maar één week, onderwijs twee. Docenten hebben dan deels echt vakantie, deels hebben ze lesvrij. De teveel gewerkte uren worden gecompenseerd.

Weetje: wanneer je als docent invalt en op of na 1 april van een schooljaar start, dan krijg je de maand juli niet betaald, terwijl het volgend schooljaar wel op 1 aug start. Je hebt dan nog niet genoeg uren teveel gewerkt.

Overigens is dat een volledig papieren oefening. Je geeft je lessen en doet wat afgesproken is. Ben je starter, dan ga je ruim over je uren heen. Ben je routinier dan hou je (wat) tijd over.

Roosters

Werktijden in het voortgezet onderwijs volgen uit het rooster. Er zijn er twee. Allereerst het lesrooster. Daarin staan de te geven lessen en eventuele tussenuren. De meeste scholen hebben een basisrooster waarop elke dag veranderingen worden aangebracht. Dit vanwege afwezigheid van collega’s en/of klassen. Op dagen waarop je wel behoort te werken (bij voltijds: maandag tot en met vrijdag) is de tijd dat je niet lesgeeft beschikbaar voor lesvoorbereiding, nakijken etc. Dat lesrooster is zeer bepalend voor hoe je dag er uit ziet. Een paar lessen verspreid over de hele dag, dan heb je veel tussenuren en ben je lang op school. Tijd die lastig efficiënt en effectief in te zetten is. Dezelfde hoeveelheid lesuren compact geroosterd kan je zomaar een vrij dagdeel opleveren.

Oh ja, maandag les? Dan zul je dat vrijdag (stoer!) of in het weekend moeten voorbereiden. Hoort er bij.

Naast het lesrooster is er een jaarplanning. Hierin staat per dag of en welke activiteiten er zijn die de lessen verstoren of aanvullen. De lijst is onuitputtelijk. Denk aan: start schooljaar voor personeel, boeken ophalen leerlingen, schoolfeest, ouderavond, sintekerst, suikerfeest, diftar, sportdag, studiedag personeel, excursie voor leerlingen, theaterbezoek, themadagen, etc etc.

Werktijden

Voor docenten zijn de werktijden niet / beperkt vastgelegd. Wanneer een activiteit bij jouw taak hoort, horen eventuele afwijkende werktijden daar ook bij. Zo kan het zo maar zijn dat je op een avond tot 21:30 aan het werk bent en de volgende dag om 08:30 weer les moet geven. Vooral wanneer je moet forensen wordt dan de nachtrust wel kort. Hoe in de praktijk met werktijden omgegaan wordt, hangt af van de school. De schoolleiding stelt hier regels voor op en de Medenzeggenschapsraad (MR) moet hier mee instemmen. Ook heeft de MR instemmingsrecht op de jaarplanning.

Helder? Vragen, opmerkingen, helemaal welkom.

Lijkt het je wat? Word docent.

Afbeelding: Wikimedia Commons.