Hoe zit het nou met die vakanties in het voortgezet onderwijs?

In het voorgezet onderwijs heb je een jaartaak. 1659 uur wanneer je voltijds werkt. Je hebt lessen om te geven en je heb zaken er omheen die de school draaiend houden. Daar krijg je uren voor. In die uren moet je het afgesproken werk doen. Omdat een groot deel van het werk afhangt van de aanwezigheid van leerlingen (lessen, nakijken, begeleidingsgesprekken etc), geldt in grote lijnen: geen leerlingen, geen werk. En ook: werk af, dan ben je vrij. Werk nog niet af: even doorwerken!

Docenten hebben 6 weken zomervakantie, één week herfstvakantie, twee weken Kerstvakantie, één week voorjaarsvakantie en twee weken meivakantie. Bij elkaar 12 weken vakantie. De vakanties worden door de Rijksoverheid vastgesteld, scholen hebben daarnaast een heel klein beetje ruimte voor eigen invulling.

Dat geeft dus 52-12=40 werkweken. In één week moet dan 1659 : 40 = 41,475 uur gewerkt worden. Dat is meer dan de 40-urige werkweek in veel bedrijven en véél meer dan de 36-urige werkweek van overheden en bv pensioenfondsen.

De vakanties zijn er vooral voor de leerlingen (niet dat docenten ze erg vinden). Maar met de herfstvakantie heb je als docent niet zoveel uren teveel gewerkt dat je die week helemaal vrij kan hebben. Met de kerstvakantie wel. En met de meivakantie ook. Gewone werknemers daar maar één week, onderwijs twee. Docenten hebben dan geen vakantie, ze hebben lesvrij. De teveel gewerkte uren worden gecompenseerd.

Weetje: wanneer je als docent invalt en op of na 1 april van een schooljaar start, dan krijg je de maand juli niet betaald, terwijl het volgend schooljaar wel op 1 aug start. Je hebt dan nog niet genoeg uren teveel gewerkt.

Overigens is dat een volledig papieren oefening. Je geeft je lessen en doet wat afgesproken is. Ben je starter, dan ga je ruim over je uren heen. Ben je routinier dan hou je (wat) tijd over.

Werktijden

Werktijden in het voortgezet onderwijs volgen uit het rooster. Er zijn er twee. Allereerst het lesrooster. Daarin staan de te geven lessen en eventuele tussenuren. De meeste scholen hebben een basisrooster waarop elke dag veranderingen worden aangebracht. Dit vanwege afwezigheid van collega’s en/of klassen. Op dagen waarop je wel behoort te werken (bij voltijds: maandag tot en met vrijdag) is de tijd dwt je nirt lesgeeft beschikbaar voor lesvoorbereiding, nakijken etc.

Oh ja, maandag les? Dan zul je dat vrijdag (stoer!) of in het weekend moeten voorbereiden. Hoort er bij.

Naast het lesrooster is er een jaarplanning. Hierin staat per dag of en welke activiteiten er zijn die de lessen verstoren of aanvullen. De lijst is onuitputtelijk. Denk aan: start schooljaar voor personeel, boeken ophalen leerlingen, schoolfeest, ouderavond, sintekerst, suikerfeest, diftar, sportdag, studiedag personeel, excursie voor leerlingen, theaterbezoek, themadagen, etc etc.

Voor docenten zijn de werktijden niet / beperkt vastgelegd. Wanneer een activiteit bij jouw taak hoort, horen eventuele afwijkende werktijden daar ook bij. Hoe daar in de praktijk mee omgegaan wordt, hangt af van de school. De schoolleiding stelt hier regels voor op en de Medenzeggenschapsraad (MR) moet hier mee instemmen. Ook heeft de MR instemmingsrecht op de jaarplanning.

Helder? Vragen, opmerkingen, helemaal welkom.

Lijkt het je wat? Word docent.

Afbeelding: Wikimedia Commons.