Regie in de klas

Op de school waar ik werk zijn er drie (!) leesgroepen gevormd die samen “Regie in de klas” van Tom Bennett lezen. Niet iedereen kon aanhaken, dus er zijn nog meer collega’s die meelezen. In de leesgroepen wordt als voorbereiding een passage gekozen die in één minuut voor te lezen is. Daar wordt dan over gesproken. De derde bijeenkomst ging over pagina 187-274. Huiswerk was nu om niet alleen de opgegeven pagina’s te lezen, ook het eigen handelen te formuleren zodat we dat konden bespreken. Dus wat kwam daar zoal in aan de orde en wat zijn de routines?

Sectie 2

De tweede sectie bestaat uit drie delen. We lezen het tweede deel van deze tweede sectie, hoofdstuk 7, Routines, 8 Regels en routines en 9 Scripts. (ja, het boek heeft een onnodig ingewikkelde indeling).

7: Routines

Het boek “Teach Like a Champion” heeft op mij persoonlijk een grote indruk gemaakt. Nadat ik een aantal jaren niet meer lesgegeven had, ben ik weer voor de klas gaan staan en had behoefte aan een doorwrochte visie op lesgeven. Her en der las ik positieve verhalen over Teach, dus vooruit. Bij Teach horen filmpjes. Het eerste filmpje dat ik keek ging over het uitdelen van proefwerkblaadjes. Een leerkracht heeft hier een routine voor en die oefent hij met de klas. Niet één keer, niet twee keer, maar net zo lang totdat het uitdelen supersnel gaat. Waar zat ik naar te kijken? Naar Amerikaans drillen? Naar overdreven structuur? Naar …  Natuurlijk gaat het niet om het uitdelen van proefwerkpapier. Waar het om gaat is, en dan zijn we weer terug bij Regie, dat leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. En dat tijd zinnig besteed wordt. Wachten op het krijgen van een proefwerkblaadje is zonde-tijd. Die kan beter besteed. En alleen door glashelder te zijn over wat er van leerlingen verwacht wordt, krijg je die tijd kort, korter en kortst.

Bennett bespreekt uitgebreid het nut en de achtergronden achter routines. Ze maken aan leerlingen duidelijk wat wel en wat niet mag, ze maken het eenvoudig om het goede te doen, nemen twijfel weg en stroomlijnen de les. En, groot voordeel, zorgen er voor dat jij als docent kan handelen op de automatische piloot en ondertussen in gedachten of concreet, wat anders kan doen. Of energie overhoudt voor de les die er na komt.

Een routine starten kan elke les, je moet het wel een poos volhouden voordat het indaalt dat het altijd zo gaat. Bennett beschrijft vervolgens gedetailleerd hoe je tot een routine komt. Bedenken, uitschrijven, onderwijzen, oefenen etc. Bennett benadrukt dat iedere docent eigen routines heeft, dat dat prima is, maar dat ze wel moeten passen binnen de kaders van de school. Om de eigen routines helder te houden, adviseert hij ook om regelmatig bij collega’s te kijken om te zien wat zij in hun routines inpassen.

Een routine kan saai overkomen. Dat kan vooral voor de docent zo zijn. Leerlingen hebben meerdere vakken op één dag en hebben daardoor meer variatie dan wij als docenten denken. Die zijn waarschijnlijk blij dat de 6, 7 of 8 lessen min of meer voorspelbaar verlopen, hoewel elke les toch anders is. Zijpad: als stagebegeleider merk ik dat stagiairs vanuit de opleiding van alles in de les moeten proberen. Logisch, enerzijds, maar anderzijds, een routine over hoe een hele les gaat, bouw je op in weken. Dan moet je niet elke les wat anders gaan doen. Zo lang de stagiair nog geen duidelijke routine heeft, hou ik al die leuke probeersels tegen. Eerst de basis.

8: Regels en routines

Het verband tussen regels en routines zit verstopt in het korte hoofdstukje 8. Kern: hou het simpel en wees duidelijk. Regels met mitsen en maren nodigen uit om in discussie te gaan, verkeerd geïnterpreteerd te worden, kortom, leiden tot gedoe. Zie ook: coronaregels.

9: Scripts

Routines en regels komen samen in scripts. Een procedure hoe zaken aan te pakken of af te handelen. Een script kan gaan over het starten van de les, het afhandelen van strafwerk of het hebben van een oudercontact.

Leesgroepen

Wat komt er uit de leesgroepen? TL:DR:

  • Wat we als routines hebben verschilt
  • Niet alle collega’s hebben een vaste routine voor zaken
  • Bij de eerste leesgroep ging het om routines rond het lesgeven
  • Bij de tweede leesgroep ging het uiteindelijk om routines rond sancties (wat voor straf geef je..)
Bennett, Tom. (2022). Regie in de klas (G. Verbrugghen, Vert.; 2de dr.). Phronese.
Lemov, D., & Atkins, Norman. (2015). Teach like a champion 2.0: 62 techniques that put students on the path to college. Jossey-Bass;.

Met dank aan Jörgen van Remoortere voor de aanzet om de leesgroepen te beginnen en de indeling te maken.