De nieuwe Teach Like a Champion. Hoe nieuw kan die zijn? Er is een techniek bij, maar rechtvaardigt dat een nieuwe editie? In het verleden ben ik begonnen aan het bespreken van TLCA 2. Niet afgemaakt. Wellicht komt dat nu uit. Na de bespreking van het voorwoord, nu door naar de Inleiding. Hierbij vat ik zijn tekst samen en geef die weer in mijn woorden. Met mijn selectie. Om duidelijk te houden waar ik ben in de Amerikaanse editie, gebruik ik de Amerikaanse titels.

The art of teaching and its tools

In de Nederlandse vertaling: De kunst van lesgeven en haar instrumenten

Lemov start de inleiding met de stelling dat goed lesgeven een kunst is. En dat elke artiest geen kunst kan maken zonder zijn gereedschap en technieken te beheersen. Het niet-beheersen van de technieken van jouw vak, zorgt er voor dat je het niet goed kunt uitoefenen. Ook in de USA verlaten veel starters binnen drie jaar het onderwijs. Omdat ze de technieken van het lesgeven niet beheersen. Lemov heeft steeds benadrukt dat onderwijs emancipeert. Het verheft mensen uit armoede, het geeft toegang tot het functioneren als burger. En slecht onderwijs belemmert die emancipatie.

Door middel van lesobservaties en -registraties is Lemov op zoek naar excellent onderwijs en probeert de gebruikte technieken aan te wijzen. Zo doende ontstond de toolbox die TLAC is. Voor startende docenten is TLAC wat we in Nederland wel “Handboek Soldaat” noemen. Voor ervaren docenten geeft TLAC een gemeenschappelijke taal en beschrijving van technieken. En een startpunt voor verdere ontwikkeling. De beschreven technieken moeten echter niet gedachteloos toegepast worden, ze zijn evenmin een garantie voor succes. Lemov heeft de technieken niet zelf verzonnen, hij beschrijft ze en vertelt hoe ze toegepast worden. Het is evenmin een samenhangende theorie over lesgeven. Het zijn categoriseerde waarnemingen.

Specific, concrete, actionable techniques

In de Nederlandse vertaling: Specifieke, concrete en uitvoerbare technieken

Lemov is als jonge docent ook naar veel trainingen geweest. Maar het meeste heeft hij geleerd van een ervaren docent die héél concreet vertelde wat wel en wat niet. Geen grote woorden, micro. “Geef geen instructie terwijl je rondloopt, sta stil” was het advies. Zo concreet. En omdat het zo concreet is, is het ook te oefenen. En wanneer je zo’n kleine verandering beheerst, kan je vervolgens kijken of het bij je past, of het het effect heeft dat je wilt. En al die kleine veranderingen kunnen veel verschil maken.

The art of using the techniques

In de Nederlandse vertaling: De kunst van het gebruiken van de technieken

Bij veel van de technieken zal gedachte worden: “is dit alles?”. En dat is terecht. Het gaat om kleine dingen. Maar ze zijn, aldus Lemov, effectief en dragen bij aan het onderwijs. Soms tegen verwachtingen of onderwijskundige of leertheoretische inzichten in. Simpel en nuttig zijn sleutelwoorden. De kunst is, om ze op het juiste moment op de juiste manier in te zetten. Het is aan de docent om te beslissen hoe en wanneer.

Defining what works

In de Nederlandse vertaling: Definiëren wat werkt

In TLAC2 beschrijft Lemov hoe hij op basis van testscores gezocht heeft naar docenten die het verschil maken. Die onder de moeilijkste omstandigheden de beste resultaten hadden. Uiteindelijk is hij breder gaan kijken en heeft hij een team om zich heen. Samen kijken ze welke handelingen af te zonderen zijn, herhaalbaar (replicable) en voldoende generiek om in verschillende omstandigheden toe te passen. En: die bijdragen aan het lesgeven van docenten, zodat zij leerlingen beter kunnen helpen.

The keystones

In de Nederlandse vertaling: De Keystone video’s

Bij vorige edities zaten korte clips. Nu zijn ze langer, zodat je meer technieken ziet in een langere lesregistratie. De lijst met Keystones, zo heten de video’s, beschrijft welke technieken er in toegepast worden. Die mag je zelf nalezen.