School moet voor ieder kind een veilige omgeving zijn. Pesten past daar niet in. De overheid verlangt (dus) van alle scholen een pestprotocol. Dikke pakken papier. Onderstaand voorbeeld is een vingeroefening voor een kort protocol gericht op leerlingen. Hij kan korter, maar dan heb je meer woorden die niet in de woordenschat van een VMBO-BB leerling uit leerjaar 1 zitten. Ingewikkelder is het toch niet?

  1. Je gedraagt je zo dat anderen geen last van je hebben.
  2. Of anderen last van je hebben bepaal je niet zelf.
  3. Hebben anderen last van je, dan volgen er maatregelen. Die bespreken we met je ouders.
  4. De uiterste maatregel voor school is verwijdering.