In de jaarkalender van school is er voor de vaksecties gelegenheid gepland om elkaar te treffen. De sectievergadering. Nogal eens bijeenkomsten die ook met een onderling overleg of zelfs een mail vervangen kunnen worden. Dit schooljaar is de sectie gemeleerder dan ooit: studerenden, starters, collega’s die van een andere school komen, wat routiniers en wat grijze garde. Dus een mooi moment om iets vakdidactisch te doen.

De aanloop

Voorafgaand aan de vergadering is aan de collega’s gevraagd om een “spoorboekje” van de les te maken en dat in een gezamenlijk bestand te zetten. Ter verduidelijking is er een voorbeeld gegeven. We konden de vergadering starten met acht van dergelijke schema’s.

In de week voorafgaand aan de vergadering vulde de Excel zich langzaam. Uiteindelijk hebben alle collega’s, ook een paar die verhinderd waren, overzichtje ingevuld. Boven- en onderbouw.

In de vergadering

Hoe bespreek je acht van dergelijke schema’s zonder dat het uitermate saai wordt, of er alleen tijd is voor de eerste paar. De oplossing was dat iedereen één vraag kon stellen over het schema van een ander. Na een korte leespauze had ieder een vraag om aan de maker van het schema te stellen. Het antwoord is dan de start van een kort gesprek over dat ene onderwerp. Met een beetje orde houden in de discussie konden alle aanwezigen een vraag stellen. Na afloop was er veel waardering voor deze vergadering. “Hij ging ergens over”.

Gestelde vragen (o.a):

  • Hoe ziet de check aan het einde van de les er uit?
  • Wat bedoel je met “aantekeningen maken” en hoe ziet dat er uit?
  • Elke les een quizizz, vinden leerlingen dat niet saai?
  • Wat gebruik je als start-oefening bij het begin van de les?
  • Hoe organiseer je de exit-tickets?
  • Wanneer check je huiswerk?
  • Hoe ziet jouw verlengde instructie er uit?
  • Hoe doe je de “Worked examples” (Barton)?

Slotaccoord

Al pratende ontdekten we dat we enerzijds overeenstemming hebben in hoe we les willen geven, Barton is daarbij een grote inspiratiebron. Anderzijds legt ieder eigen accenten en heeft een eigen invulling. En daarmee brengen elkaar collega’s op ideeën.