Een nieuw schooljaar met bijna 150 voor mij nieuwe leerlingen. Hoe ga ik al die namen leren?!? Aan het einde van de vakantie kwam het idee van de tentjes langs op Social Media1. Een mooie oplossing. Deze post als eens eerder langs zien komen? Het is een “evergreen”, vooral nadat hij door TeachertappNL als tip genoemd is.

Het idee

Het idee is simpel. Geef elke leerling een vel papier, vouw er een tentje van en zet je naam er op.

2018-09-23 14.18.49

De meerwaarde zit in de achterkant. Daar is per les ruimte voor op- en aanmerkingen.

1819 Tentje

En voor de variatie, halverwege de expliciete uitnodiging om mij (=docent) een vraag te stellen. De eerste les krijgen de leerlingen het vel papier en de instructie hoe er een net tentje van gevouwen moet worden. Aan het einde van de les neem ik de papieren in. Dezelfde dag reageer ik op de opmerkingen van alle leerlingen Bij het begin van de volgende les deel ik ze weer uit. En dat zes lessen, twee lesweken, lang.

Waarom werkt het?

De ingrediënten die het voor mij succesvol maken zijn:

  • Het uitdelen elke les. Het kost tijd, maar het dwingt mij om naam en gezicht bij elkaar te zoeken.
  • Mijn reactie op hun opmerking. Ik heb vaker naambordjes gebruikt, maar die raakten kwijt. Nu willen de leerlingen mijn reactie op hun opmerking weten, dus zijn ze zuiniger op het papier.
  • Tijdens de les staat bij iedereen een naambordje, ik kan dus ook bij een leergesprek leerlingen bij naam noemen.

Hoe reageren leerlingen?

Mijn leerlingen vonden eerlijk dat ik vertelde dat ik slecht ben in namen leren. Dat verklaarde de bordjes en dat vonden ze een leuke manier van werken. Ze zagen ook dat ik actief bezig was met het leren van de namen. Bij het innemen van de papieren bij de deur bij het verlaten van het lokaal stond ik ook echt te oefenen.

Na een les of vier, vijf, was het voor de leerlingen wel een beetje corvee. Sommigen waren wel uitgeschreven en gevraagd. Zes lessen, twee weken, is dus wel genoeg.

Welke reacties heb ik gekregen?

Wanneer je aan het einde van de les leerlingen om een reactie vraagt, zou je dat kunnen zien als een exit-ticket. Zo werd het ook vaak gebruikt. Eén voorbeeld hieronder:

1819 Tentje 2

Kosten / baten?

Met vijf klassen, 150 leerlingen de eerste twee schoolweken dit doen, vraagt wel enige discipline. Elke les op alle leerlingen reageren op een manier die duidelijk maakt dat ik hun commentaar gelezen heb, kost nou eenmaal tijd. Eén klas ongeveer een kwartier. En dat in een periode dat school altijd druk is in verband met het starten van het schooljaar.

De baten zijn dat leerlingen zien dat je moeite voor hen doet en ik kan direct reageren op opmerkingen. Wanneer zaken vaak genoemd werden, heb ik er klassikaal aandacht aan gegeven.

Dus:

Eenvoudig, no-tech, effectief, positief. Een blijvertje.

Bestand: Exit_tentje

Vouwinstructie: Vouw het papier over de lange kant in 2. Daarna nog een keer, zodat je vier stroken krijgt. Dat geeft het meest stevige tentje. Je moet dat wel voordoen aan de klas.
exit_tentje_vouwlijnen

Credits:

1Werf, van der, S. (2016, augustus 7). Week 1 Day 1—Name Tents with Feedback. Sara VanDerWerf. https://www.saravanderwerf.com/week-1-day-1-name-tents-with-feedback/
Teachertapp stelt elke dag drie vragen over onderwijs. Daarna een leestip. De volgende dag zie je de reacties van alle docenten die meedoen. Leuk & Leerzaam. Doe ook mee!