Een regelmatig terugkomende discussie.

Onderwijs is een doelgericht, georganiseerd en daarmee intentioneel proces (Romiszowski, 1981).

Er zijn specifieke doelen

Ja

Nee

Er is lesmateriaal

Ja

Onderwijs

Theater, museum bezoek, excursie, etc.

Nee

Stages, onderzoek, projecten

Incidenteel leren

Dus? Meestal wel, hangt van de voorbereiding van de school af.

Wanneer de discussie gevoerd wordt, gaat het meestal niet over het schoolreisje, maar over de kosten in geld en tijd. En of leuke dingen zoals skien of in de Italiaanse zon lopen, wel bij een school horen.

Met materiaal (werkboek, software, digitale bronnen) en opdrachten waarmee de activiteiten gestuurd worden en doelen behaald, ontstaat onderwijs. Ontbreekt een van de twee, dan is er wel sprake van leren, maar niet van schools onderwijs. Ook binnen schools onderwijs is er regelmatig sprake van niet-onderwijs, vooral wanneer nagelaten wordt de doelen te formuleren.

Bibliografie

Romiszowski, A. (1981). Designing instructional systems: Decision making in course planning and curriculum design. London: Kogan Page.

Foto: Schoolreisje naar Ameland met h4 / v5. College Blaucapel, 1981. Docenten aan het vogelen.