Teach Like a Champion 3.0 is de nieuwe editie van het bekende werk van Lemov. De vorige editie ben ik begonnen met lezen en bespreken, maar vrij in het begin gestrand. Met de nieuwe editie een nieuwe poging. In deze post bespreek ik hoofdstuk 9: Building Ratio Throug Discussion. De inhoudsopgave is klikbaar, zodat je snel bij je keuze bent. Vind je het leuk? Vragen, opmerkingen? Laat commentaar achter!

Dit hoofdstuk is de laatste in de drieslag Building Ratio Throug... Hoofdstuk 7 ging over vragen stellen, hoofdstuk 8 over schrijven en dit hoofdstuk over discussie, overleg.

In de inleiding van het hoofdstuk staat Lemov stil bij het verschil tussen een discussie en een debat. Een discussie is er op gericht om samen verder te komen, er samen van te leren. Dit in tegenstelling tot een debat, waarbij het doel is om de ander te overtuigen of om zelfs te winnen. Om werkelijk een discussie te kunnen voeren moeten leerlingen dat expliciet leren. Onderdeel hierbij is dan luisteren naar een ander. En daar zijn ook veel beoordelingsschema’s op gebaseerd: leerlingen die argumenten naar voren brengen, de ander overtuigen etc. Lemov gaat focussen op het overleg, de discussie, met een stevig accent op luisteren.


Technique 43: Turn and talk

Veel gehoord: “overleg met je buur” en dan… dan doe je een Turn and Talk. Het is een korte discussie tussen twee leerlingen. Meer niet.

Waarom zou je dat doen?

 • Draagt bij aan het meedoen in de les
 • Het geeft leerlingen, net zoals Silent Solo tijd om hun mening te vormen en te formuleren
 • Geeft de terughoudende leerling toch een moment om de mening te vormen of net anders het geeft alle leerlingen de gelegenheid om over het antwoord van een vraag te praten. Dus ook als er 30 handen de lucht in gaan.
 • Is een prima werkvorm voor als de les vastloopt
 • Je kan als docent meeluisteren en horen of er vergissingen zijn

Maar er zijn natuurlijk ook problemen:

 • Het gesprek kan alle kanten op vliegen
 • De ene praat veel, de ander praat niet of de tijd is om
 • De inhoud is onjuist

Succes met Turn en Talk start bij de goede organisatie. Leerlingen moeten weten met wie ze moeten overleggen, hoe lang het duurt, wat er met de uitkomst gebeurt en waar het over gaat (let op de volgorde). En natuurlijk, leerlingen moeten wel meewerken, het willen doen. Dat hangt weer af van de mate van routine. Het is de routine die de veiligheid geeft om dit ook echt serieus te doen. En de routine zorgt ook dat over “wat nu” niet nagedacht hoeft te worden, de focus gericht kan blijven op de vraag. Dus:

 • Iedereen doet mee
 • Over het onderwerp
 • Vragen aan elkaar stellen
 • Vakgebonden taalgebruik
 • Verbale en non-verbale signalen van meedoen

In-Cue

Een duidelijke routine vraagt ook een duidelijk signaal, een cue. Lemov geeft als format: “Frame, Name, Time, Go!”. Oftewel, vertel waar het over moet gaan, welke werkvorm (Turn and Talk), hoeveel tijd er is en dan Go!. Dit is niet helemaal in lijn met zijn Front-Loading, het zou Name, Time Frame moeten zijn. In een voorbeeld komt ook naar voren dat er ook nog Wait Time kan zijn. Na het onderwerp, paar seconden denktijd en dan GO!.

Managing Turns and Listening behaviours

Onderdeel van het goed organiseren van Turn and Talk is het verdelen van de beurten. Dit om te voorkomen dat de spreek/luistertijd ongelijk verdeeld is. Maar ook wie er start kan gestuurd worden. “Bij het raam start”, of “meiden starten”. De docent kan dit ook sturen zodat leerlingen doorkrijgen dat ze echt alletwee aan het woord moeten komen: “Piet, vertel wat Jan gezegd heeft”.”; “Piet, was Jan het met jou eens? Je kan de Turn en Talk ook afsluiten met meta-vragen als: “Wie waren het eerst oneens en later eens?”; “Wie veranderde van mening?” etc.

The accountability Challenge

Deze vragen zorgen er ook voor dat leerlingen bij de opdracht blijven. Door met Cold Call dit na te vragen zal iedereen mee gaan doen. Een duidelijke, korte tijdsduur, geeft urgentie en voorkomt ook afdwalen. Daarnaast is het slim om tijdens de Turn and Talk rond te lopen. Ook dat zorgt er voor dat leerlingen bij de taak blijven. Wat natuurlijk ook helpt is als de vraag op het bord / scherm staat, zodat daar geen onduidelijkheid over is. Uiteindelijk gaan leerlingen meedoen met Turn and Talk wanneer het heel gewoon is om te doen.

Design and sequence for rigor

Leerlingen leren van elkaar. Maar ook zaken die niet kloppen. Daarom is Turn and Talk een goede werkwijze om ideeën op te halen, niet om ze te herhalen of te laten onthouden. Het is de voorbereiding op een vervolgactiviteit, zoals:

 • Whole-class analysis Wanneer er in tweetallen gesproken is, kan dat gebruikt worden voor een klassikale analyse van de ideeën. Wat klopt er wel, wat klopt er niet?
 • Whole-class discussion De in tweetallen besproken ideeën worden nu klassikaal besproken.
 • Whole-class notetaking De besproken ideeën worden omgezet in aantekeningen.

Turn and Talk kan natuurlijk ook een tweede stap in een sequentie zijn. Eerst Silent Solo, dan Turn and Talk. Of Wait-time en dan Turn and Talk. Ook kan je als voorschrijven welke vaktermen er in het gesprek gebruikt moeten worden.

Crest of the wave and Precise Time Limits

Turn and Talk is dus een activiteit die na iets komt en voorbereidt op een volgende. Dan is het zaak om de energie, de flow, er goed in te houden. Kort en hevig is dan handig. Maar in een korte tijd, zijn het oppervlakkige ideeën, langere tijd geeft meer diepgang. Te lang veroorzaakt afdwalen. Tijdsduur noteren geeft informatie die nodig is om een volgende keer de tijd nog beter te kiezen.

Vertaling

In de Nederlandse vertaling heet deze techniek “Draai en praat”. De vertaling volgt het origineel nauw. Alleen het stuk over Online lesgeven is weggelaten.

Wat ik doe

Ik gebruik het weinig. Maar nu ik dit gelezen heb, ben ik het wel gaan toepassen.


Technique 44: Habits of discussion

Kenmerk van een goede discussie is dat er naar elkaar geluisterd wordt. Dat leerlingen dat doen, is niet vanzelfsprekend en moet aangeleerd worden. Maar om naar elkaar te luisteren moet er wel een connectie zijn. Ook dat moet aangeleerd. Lemov beschrijft:

 • Leerlingen kijken elkaar aan wanneer ze met elkaar spreken
 • Leerlingen spreken duidelijk, ze stellen anderen in staat om te luisteren
 • Leerlingen herhalen delen van wat de ander ingebracht heeft
 • Door zinnen als “wat Piet over het hoofd gezien heeft”, “In tegenstelling van wat Piet zegt” etc, wordt impliciet aangegeven dat wat Piet gezegd heeft gehoord is en dat daar over nagedacht is.

Bij Cold Call kan je gegeven antwoorden doorgeven naar een volgende leerling. Wanneer dat veel gebeurt weten leerlingen dat ze ook naar elkaar moeten luisteren tijdens Cold Call sessies.

Vertaling

In het Nederlands heet deze techniek Gesprekgewoonten.

Wat ik doe

Het doorgeven van een vraag naar een volgende leerling doe ik veel. Of er dan zo direct naar elkaar geluisterd is, weet ik niet.


Technique 45: Batch Process

Batch Process is een gesprek tussen de leerlingen onder leiding van de docent. Er is een vraag, vervolgens bespreken leerlingen dat en uiteindelijk rondt de docent het gesprek af. De docent stuurt het gesprek door leerlingen aan te wijzen voor de volgende bijdrage, niet inhoudelijk. Dergelijke gesprekken kunnen een paar minuten duren en daarna afgerond.

Taak van de docent is om beurten te verdelen, om te zorgen dat het gesprek op het onderwerp blijft en dat er steeds iets nieuws bijgedragen wordt. Hoe pak je dit aan?

 • Leerlingen moeten zich voorbereiden. Bijvoorbeeld door een Silent Solo.
 • Bedenk tevoren of je na het gesprek een conclusie wilt formuleren of dat de uitwisseling van ideeën voldoende is.
 • Bedenk tevoren of je Cold Call doet of handen omhoog.
 • Voor novices is dit een lastige werkvorm omdat misconcepties ook besproken worden. De vraag is of je dit wilt.
 • Docent helpt de discussie door de vraag en de bijdragen op het bord / scherm te noteren.

Vertaling

In de vertaling heet dit “Periodieke feedback bij discussies”.

Wat ik doe

Deze werkvorm is een deelvorm van een onderwijsleergesprek of Denken-delen-uitwisselen. Ik denk dat in mijn lessen dit wel voorkomt, maar dat gaat dan onbewust.


Technique 46: Disciplined discussion

Een discussie heeft als doel om gezamenlijk verder te komen. Het is een debat als het doel is een ander te overtuigen. Aan het einde van een discussie kan daarom de vraag gesteld worden: “wat hebben we nu geleerd?”. Het is aan de docent om er voor te zorgen dat een discussie over het opgegeven onderwerp gaat. En leerlingen moeten dat leren van de docent.

Na tussentijds of na afloop van een discussie is het slim om leerlingen aantekeningen te laten maken, bijvoorbeeld met een Silent Solo. Na afloop kan dat de docent dat ook samen met de klas doen door een begin van een zin op het scherm te zetten en dan aan leerlingen te vragen hoe die te vervolgen.

Vertaling

In de vertaling heet dit “Afgebakende discussie”. In de vertaling zijn twee tussenkopjes toegevoegd namelijk “Op het onderwerp blijven” en “Bewuste reflectie”.

Wat ik doe

Ik gebruik deze werkvorm niet.


Terugblik op het hoofdstuk

In mijn opleiding en leservaring heb ik vooral gebruik gemaakt van Denken-Delen-Uitwisselen. Dit hoofdstuk, samen met de vorige twee, verrijken die werkvorm. Vooral met korte schrijfopdrachten, maar ook door technieken nog verder uiteen te trekken, te analyseren en gedetailleerd van aanwijzingen te voorzien. De toepasbaarheid verschilt per vak enorm. Maar dat maakt ze niet minder belangrijk.

Wat je dan weet, maar hier nog een keer (en nog een keer) leert is het belang van een goede voorbereiding én dat leerlingen moeten oefenen. Het zal nooit de eerste paar keren goed gaan. De aanhouder wint. En daarmee de leerlingen.