Een aantal jaren geleden zijn we met vakantie geweest in de USA, en wel aan de Oostkust. We wilden de beroemde “Indian Summer” meemaken: de periode dat het plots weer relatief warm wordt en de bomen fel geel/rood kleuren. In die regio zijn ook dorpjes gesticht door de Shakers, een sekte.

Terwijl ik bezig ben om mijn site in te regelen, komt muziek en zang van de Shakers langs. Ik heb mijn muziek op “willekeurig” staan en dat levert de nodige verassingen op. Nu dus zang van de Shakers.

De Shakers leefden communaal, maar niet als in een klooster. Ze woonden in dorpen en leefden van de landbouw en de handel. Arbeid werd geleverd door de leden van de religieuze- en leefgemeenschap. Ze waren daar behoorlijk succesvol in. Er verschenen mooie woonhuizen en er was over het algemeen voedsel genoeg. Indachtig hun kijk op geloof en leven, waren zij ook een laatste vluchtoord voor armen uit de directe omgeving. Je moest weliswaar al je bezittingen inleveren en leefden mannen en vrouwen gescheiden, je had tenminste een dak boven je hoofd en te eten. Dus wanneer een oogst mislukte en de barre winter aanbrak, klopten er nogal eens iemand aan de deur voor onderdak. Wat hierbij bijzonder was, is dat je makkelijk opgenomen werd, maar ook zonder veel rancune afscheid kon nemen. Dus in het voorjaar weer vertrekken, dat was meestal geen punt.

In de wintermaanden kregen de leden van de gemeenschap onderwijs. Dat kon ook goed, want er was minder werkt te doen. Shakers beschouwen kennis en wetenschappelijk inzicht als een gift die doorgegeven en uitgebouwd moet worden. De gemeenschappen stuurden dan ook leden (jongens en meiden!) naar universiteiten om te studeren. Natuurlijk in de verwachting en hoop dat na afstuderen men weer terug zou komen om de gemeenschap te dienen, maar dat zal niet altijd gebeurd zijn. Kennis, wetenschappelijk inzicht, moderne technieken zorgden voor bevrijding van het dagelijks leven zodat er meer tijd was voor het spiritueel leven.

 

In de verschillende musea en historische gebouwen, werd natuurlijk een positief beeld over het leven van de leden van de Shaker gemeenschap geschetst. Het zal een hard leven geweest zijn. Maar dat had elke landarbeider in die regio in die tijd. Het punt wat mij aansprak, was de praktische invulling van het vooruitgangsgeloof door een sektarische geloofsgemeenschap. Anders dan de Amish die in dezelfde regio hun dorpen hebben, anders dan de hedendaagse sektes.

Foto’s: Gemeenschapsgebouw en eetzaal te Hancock Shaker Village, MA. Foto’s: Wikimedia Commons.

zie ook: Via @NPR: One Of The Last Shakers Dies https://n.pr/2iwV06U