In zijn boek “Teach like a Champion 2.0” bespreekt Lemov maar liefst 62 technieken voor beter lesgeven. In een onregelmatig verschijnende serie ga ik er een aantal langs. Wellicht alle 62.

Part 1, chapter 1

Het eerste hoofdstuk gaat over het verzamelen van data, in de klas, bij de leerlingen. Hoe “doen” ze het? Begrijpen ze de uitleg? Leren ze van de opdrachten? Bespreken ze onderling het goede?

Door gericht kijken en dat kijken goed te organiseren, zijn gegevens snel verzameld. De volgende stap isĀ  om er naar te handelen. Niet “later”, maar direct, wanneer de fout gemaakt wordt.

Part 1, chapter 2

Het tweede hoofdstuk, Acting on Data and the Culture of Error, beschrijft 4 technieken hoe met de gegevens en de gemaakte fouten om te gaan:

7: Plan for Error: vergroot de kans dat je gemaakte fouten herkent en dat je weet hoe je er op gaat reageren.

8: Culture of Error: Zorg voor een sfeer in de klas die veilig is voor leerlingen, veilig genoeg om fouten te maken en die te bespreken.

9: Excavate Error: Wanneer er fouten gemaakt worden zoek ze dan helemaal uit. Welke fouten worden vaker gemaakt, wat zit daar achter en hoe kan je de oorzaak wegnemen?

10: Own and Track: Laat leerlingen hun werk zelf nakijken en verbeteren. Hiermee worden ze verantwoordelijk voor het goede antwoord.