In zijn boek “Teach like a Champion 2.0” bespreekt Lemov maar liefst 62 technieken voor beter lesgeven. In een onregelmatig verschijnende serie ga ik er een aantal langs. Wellicht alle 62.

Tracking, not watching

Deze techniek is onderdeel van zijn sectie over het verzamelen van gegevens. Ook deze gaat in op de gedetailleerde vaardigheid van het volgen van de activiteiten van de leerlingen. De techniek schrijft voor dat de docent bij het bekijken van het werk van de leerlingen tevoren bepaalt waar er op gelet wordt.

Wat zie ik in de klas?

Stel je voor: er is een onderwerp besproken in de klas. Leerlingen gaan aan het werk. De docent doet nog een rondje door de klas. En dan zegt de techniek: beslis tevoren waar je naar kijkt. Noteer wat je ziet. Positief of negatief. Zo weet je gericht waar de bespreking zinvol is geweest (iedereen laat begrip zien), en waar niet. Noteer bij de opgave, tekst of afbeelding, dat het goed of niet goed gegaan is en welke varianten of zelfs fouten voorkomen en hoe vaak.

Waarom

Na de uitleg een instructie geven en vervolgens een rondje door de klas maken komt veel voor. Door met een gerichte blik naar het werk van de leerlingen te kijken, krijgt de docent feedback over het leren van de leerlingen. Door ook naar de positieve te kijken en ook nog een turflijstje bij te houden, kan er effectief en efficiënt gereageerd worden. Complimenten worden gegeven op basis van gerichte waarnemingen, aanvullende instructie kan naar de klas of individueel, afhankelijk van hoe vaak een vergissing of fout voorkomt. Er wordt dan geen aanvullende instructie meer gegeven over een onderwerp dat veel leerlingen al helder hadden.

Wat doen we nu?

Nu hebben veel docenten (in het VO) wel een idee waar ze naar kijken tijdens het rondje, maar, aldus Lemov, dat is vaak ongericht of met onvoldoende focus. Het gaat bij het rondje dan vaak over én of het schrift in orde is én of het huiswerk gemaakt is én of de opdracht begrepen is én of … Gericht alleen kijken naar het resultaat van de ene opdracht geeft focus en daarmee veel beter inzicht in het leren van de leerlingen.

In het PO wordt wel gewerkt met “thema’s” bij het het beoordelen van het werk in de klas. Bv deze week wordt er bij de schriftjes speciaal op het handschrift gelet. Daar wordt ook bewust gekozen om expliciet naar de “hele leerling” te kijken.

Filmpje

Bij deze techniek is geen filmpje.

Slotgedachten

Deze techniek lijkt een hoog “open deur” gehalte te hebben. Echter, wanneer vakmanschap in de details zit, is dit zo’n detail. Gericht kijken, naar successen en vergissingen, het maakt het verschil.

Voor eerdere aflevering kies de tag “Teach like a champion”.