In zijn boek “Teach like a Champion 2.0” bespreekt Lemov maar liefst 62 technieken voor beter lesgeven. In een onregelmatig verschijnende serie ga ik er een aantal langs. Wellicht alle 62.

Standarize the format

Deze techniek is onderdeel van zijn sectie over het verzamelen van gegevens. Doel van deze techniek er om efficiënt zicht te krijgen of leerlingen begrepen hebben wat er aan de orde geweest is. De samenvatting zegt: Stroomlijn de observaties door materiaal of door instructies zodat je steeds op dezelfde plek kijkt voor de gegevens die je zoekt. Dit alles met als groter doel om te weten wat leerlingen nog niet snappen, waarbij dit van alle leerlingen helder wordt.

Wat zie ik in de klas?

Stel je voor: er wordt een onderwerp besproken. Tussendoor worden vragen gesteld. Alle leerlingen krijgen de opdracht om de antwoorden op die vragen op een formulier te schrijven. Vraag 1 in vakje 1, vraag 2 in vakje 2, enzovoorts. Wanneer de docent door het lokaal loopt, kan snel gekeken worden welk antwoord gegeven is. Geen geblader in schriften, bij het langslopen zie je de reacties.

Tweede voorbeeld speelt zich af in de gymzaal. Leerlingen moeten een bepaalde oefening met een bal doen. Bij een vrije plaatskeuze heeft de docent geen overzicht. Door de leerlingen op een rij te laten staan, is snel zichtbaar wie de techniek nog niet onder de knie heeft.

Waarom?

Wanneer de docent tijdens de uitleg een vraag stelt, is niet alleen het antwoord van belang, maar ook dat de uitleg door kan. De tijd voor elke tussendoorvraag moet minimaal zijn, met een maximale opbrengst (informatie!) voor de docent. Door de tijd die het kijken naar de reactie zo klein mogelijk te maken, kan de les snel door.

Wat doen we nu?

Veelgebruikt alternatief in  de les is het stellen van een vraag, en dan leerlingen aanwijzen om het antwoord te geven. Stelt leerlingen in de gelegenheid om niet mee te doen zonder dat dat opvalt. Nu moeten alle leerlingen een antwoord opschrijven. Of er wordt een opdracht(je) gegeven en de leerlingen schrijven het in hun schrift. Wanneer je langsloopt moet je als docent extra kijken om te zien waar het antwoord staat. Dat kleine beetje extra zoeken, keer dertig, kost bij elkaar toch veel aandacht en/of tijd.

In enkele scholen in Nederland hebben alle leerlingen een mini-whiteboard-je. Daar het antwoord op schrijven en het bordje omhoog stelt ook in staat om snel alle antwoorden te zien.

Filmpje

Het filmpje van het boek bij deze techniek is redelijk informatief. We zien een docent Engels die aan de hand van een tekst moeilijke woorden bespreekt. Leerlingen hebben een “formulier” en krijgen gedurende de bespreking van de tekst de opdracht om op te schrijven wat ze denken wat de betekenis is. Even rondlopen, een snelle blik op de juiste plek op elk “formulier”, laat zien dat de leerlingen de betekenis niet helemaal goed hebben.

Slotgedachten

Het filmpje (en de techniek), maken nieuwsgierig naar hoe dit er uit ziet bij bv een les wiskunde in klas 2 vwo of 3 kbl. Het hoge tempo, het snelle oppikken wat er geleerd is en wat nog niet, spreekt mij erg aan.

In de klassen die met een device werken, zou ik hier een app of website voor willen hebben. Is die er? Of moet bv Kahoot of Socrative zo gebruikt worden dat zij toegepast kunnen worden. Hoe ziet dat er dan uit?

De Nederlandse editie

Volgt de Amerikaanse editie nauw. Het voorbeeld uit het Amerikaanse literatuuronderwijs is geschrapt.

Meer lezen:

  • Doug Lemov kan je volgen op Twitter: @Doug_Lemov
  • De Nederlandse editie vind je bij de uitgever, CED-groep.
  • De originele Amerikaanse editie is o.a. verkrijgbaar bij Bol.com.
  • Over TLAC is een blog.

Nog meer blogposts uit Teach like a champion vind je hier

Photo by Museums Victoria on Unsplash