In zijn boek “Teach like a Champion 2.0” bespreekt Lemov maar liefst 62 technieken voor beter lesgeven. In een onregelmatig verschijnende serie ga ik er een aantal langs.

Part 1, Chapter 1: Gathering Data on Student Mastery

Part 1, Chapter 1 van het boek gaat over technieken die je helpen om duidelijk te krijgen of de leerlingen de stof snappen. Er worden zes technieken besproken:

 1. Reject Self-Report
 2. Stargeted Questioning
 3. Standardize the Format
 4. Tracking, not Watching
 5. Show me!
 6. Affirmative Checking

Wat hebben ze gemeenschappelijk?

De besproken technieken hebben gemeenschappelijke kenmerken:

 • Het gaat om de informatieverzameling door de docent.
 • Ze gaan in op de interactie tussen docent en leerling of docent en klas. En dan kan het gaan om een onderwijsleergesprek of een invulopdracht.
 • De eigen waarneming van de docent staat centraal: zien is geloven.

Waar zitten de verschillen?

De technieken grijpen aan op verschillende punten:

 • Bij Targeted Questioning en Reject Self-Report gaat het om het gericht uitvragen van leerlingen.
 • Bij Show Me en Standardize the format gaat het over materiaalgebruik.

Bij elkaar ontstaat het beeld van een les waarin de docent alle leerlingen controleert en aanzet tot het tonen van het gevraagde. Vluchtgedrag en uitvluchten worden niet geaccepteerd. Onderwijs wordt zo georganiseerd dat leerlingen duidelijk krijgen dat ze mee moeten en mee moeten doen.

Huiswerk

Lemov sluit af met drie opdrachten:

 • Bij Reject Self Report: Schrijf drie of vier vragen helemaal uit die je kan stellen om te controleren of leerlingen de stof begrijpen. Oefen met een collega zodat je ze snel kunt stellen en snel kunt reageren.
 • Bij Standardize the Format: zijn je materialen voor je huidige lessenserie zodanig dat je snel kunt zien hoe de leerlingen er voor staan?
 • Bij Affirmative Checking: Schrijf eens een dialoog uit die je zou kunnen hebben met een leerling.
  • Jouw vraag, het goede antwoord en dan de vervolgvraag
  • Jouw vraag, een fout antwoord en dan een vervolgvraag
  • Hoe ga je organiseren dat alle leerlingen laten zien dat ze een antwoord hebben?

Meer lezen:

 • Doug Lemov kan je volgen op Twitter: @Doug_Lemov
 • De Nederlandse editie vind je bij de uitgever, CED-groep.
 • De originele Amerikaanse editie is o.a. verkrijgbaar bij Bol.com.
 • Over TLAC is een blog.

Meer blogposts over Teach like a champion vind je hier.

Foto: © 1980 Paul Ket.